Werkzaamheden in kaart

De komende 2 jaar wordt er volop gebouwd in en rondom de Spoorzone.
Onderstaande kaart biedt een overzicht van de ontwikkelingen en (tijdelijke) verkeersmaatregelen.

Werkzaamheden Spoorzone in kaart