30 januari 2019 Behoud erfgoed, SPZ013, Toekomst

Bogdan & van Broeck

Toekomstbeeld van de binnentuin met rondom en in de verte nieuwe kantoren en woningen. Links de Boemel, rechts de achterzijde van RAW. © Bogdan & van Broeck

Koersdocument Spoorzone

In de Tilburgse Spoorzone gebeurt iets heel bijzonders. Op de plek die meer dan een eeuw lang de Werkplaats was van de Nederlandse Spoorwegen ontstaat een compleet nieuw stadsdeel. De Spoorzone is bij uitstek de plek waar het verschil kan worden gemaakt voor Tilburg. Het nieuwe Koersdocument geeft een nieuw perspectief op dit bijzondere stuk stad. De nieuwe koers bestaat uit een lange termijn visie op de nieuwe identiteit en richtinggevende kaders voor de verdere ontwikkeling.

Sinds in 2011 de hekken rond de voormalige NS-Werkplaats zijn verwijderd, heeft Tilburg ‘zijn Spoorzone’ ontdekt, ontwikkeld én omarmd. Het begon met pionieren en kwartier maken. Maar al snel brak de periode  aan van doordacht en doortastend ontwikkelen. Met succes: in de  Spoorzone wordt gebouwd en al volop gewoond en gewerkt. In korte tijd is het gebied al vergaand veranderd.

Herzien Masterplan
De basis voor de tot nu toe uitgevoerde plannen vormt het Masterplan uit 2012.
Maar sindsdien is er veel veranderd, met name in de waardering van het industriële erfgoed. Door gewijzigde marktomstandigheden en nieuwe inzichten in de ontwikkeling van de stad heeft de gemeente in 2017 besloten een pas op de plaats te maken.

Wethouder Berend de Vries:

”De Spoorzone is een bijzondere plek in Tilburg. Het is een broedplaats voor kennis, ondernemerschap en sociale innovatie in het hart van Tilburg. Dat hebben we gerealiseerd met inzet van een duidelijke koerswijziging: van slopen naar behoud van industrieel erfgoed. Dit alles vanuit de overtuiging dat we door het behoud van dit industriële erfgoed met nieuwe toevoegingen een veel beter gebied kunnen maken. Als wethouder van Tilburg en betrokken projectwethouder Spoorzone ben ik dan ook bijzonder trots op deze bijzondere plek.”

Nieuwe koers
De gemeente is tot de conclusie gekomen dat de Spoorzone een nieuwe koers verdient. Er is meer aandacht nodig voor een herkenbare eigen identiteit van het gebied met behoud van het culturele erfgoed als belangrijke drager. De aanvankelijke benadering gericht op projectgewijs ontwikkelen en bouwen heeft zeker tot veel dynamiek, de komst van nieuwe functies en betekenisvolle verbindingen geleid. Maar tegelijkertijd mist er nog samenhang tussen de vele projecten. Daarnaast is behoefte aan meer flexibiliteit en faseerbaarheid om ook in de toekomst in te kunnen spelen op nieuwe inzichten.

De opgave voor de Spoorzone is het creëren van een nieuwe koers die met respect voor het erfgoed en de directe omgeving voldoet aan de hoge stedelijke ambities. Tilburg is trots op de Spoorzone, want hier vindt een transformatie plaats die de hele stad omhoog tilt. Juist daarom mag de lat ook hoog liggen. De gemeente wil investeren in een gezonde en gelukkige stad – een stad die inclusief, duurzaam en vitaal is.

Het koersdocument vind je hier: Koersdocument Spoorzone