10 februari 2017 Gebouw 88, Ondernemen, Smederij, Toekomst

gebouw 88 ondernemershuis

Gebouw 88 is gemeentelijk monument

Met de naderende renovatie én restauratie van Gebouw 88 door Van der Weegen en de grote cultuurhistorische waarde is besloten ook dit gebouw van de voormalige NS-werkplaats op de gemeentelijke monumentenlijst te plaatsen.

Na de formele bescherming van het Deprezgebouw en de Polygonale loods (in 2008 en 2009) is op 14 juli 2015 besloten nog een aantal zeer markante gebouwen (o.a. de Koepelhal, Wagenmakerij, Houtloods) in de Spoorzone aan te wijzen als gemeentelijke monumenten. Het gaat steeds om de waarde van het grote geheel. Daarom is toen besloten om over andere gebouwen van dit industriële complex in een latere fase een besluit te nemen.

Cultuurhistorische waarde
Met het besluit voor gebouw 88 spreekt de stad haar verdere waardering uit voor de cultuurhistorische waarde van weer een deel van het unieke complex van de voormalige NS werkplaats. Natuurlijk heeft het pand ook monumentale waarde van zichzelf. Doordat het in verschillende periodes aangepast is zie je in het gebouw het verhaal van de werkplaats terug en de veranderende functies door de jaren heen. Het was ooit een verlengstuk van het langwerpige gebouw (79) aan de westkant. Oorspronkelijk was het een zagerij en kende het alleen een begane grond, gebouwd in 1868. In de raamkozijnen kun je nog goed zien dat het bij het buurpand hoort. In 1913 werd het een deel van de draaierij en werd het verbouwd tot zadelmakerij. Hier werden leren onderdelen gemaakt, zoals bankbekledingen. Met die uitbreiding werd een deel van de constructie van de toenmalige houtzagerij, gesloopt en verhoogd met twee verdiepingen. De begane grond bleef in gebruik als zagerij en de verdiepingen werden in gebruik genomen als zadelmakerij en magazijn. Vanaf 1976 zijn de eerste en zolderverdieping in gebruik geweest als kantoorruimte. De laatste tijd werd de begane grond voornamelijk gebruikt als evenementenlocatie en bood het onderdak aan onder andere de Foodhall. De bovenste verdiepingen deden dienst al kantoren voor onder andere Midpoint Center For Social Innovation (MSCI) en andere bedrijven.

Voor wie geïnteresseerd is in de cultuurhistorische waarde van de Spoorzone is het boekje ‘De voormalige NS werkplaats in cultuurhistorisch perspectief’ interessant om te lezen.
Met hulp van de webmap-app met beschermde monumenten en stadsgezichten van Tilburg
is zichtbaar waar al die monumenten liggen.

Renovatie
Van der Weegen start in april 2017 met het renoveren van het gebouw, de beoogde oplevering  is  einde dit jaar. De komende weken vinden de voorbereidende werkzaamheden plaats zoals het saneren van het asbest. De architect, Ed Bergers, heeft in het nieuwe ontwerp op een fraaie wijze rekening gehouden met de oude elementen, brengt zelfs een aantal zaken weer in oorspronkelijke staat terug én zorgt voor de noodzakelijke vernieuwing.

Werkplaats voor ondernemerschap en innovatie
Na renovatie wordt het gebouw in gebruik genomen door de Stichting Hal 88. Binnen deze nieuwe organisatie werken Midpoint Brabant en Starterslift om het ondernemersklimaat in Tilburg te verbeteren. Het wordt een plek voor ontmoeting en dienstverlening voor starters, ZZP’ers en kleine ondernemingen zodat ze kunnen uitgroeien tot solide bedrijven.

 

Impressies