Mindlabs_FC

MindLabs

Na eerdere verkenningen, intentieverklaringen en financiële impulsen is nu definitief duidelijk dat het geplande mediacluster in de Spoorzone gerealiseerd wordt. Tilburg University, Persgroep Nederland, Fontys Hogeschool Journalistiek en Onderwijsgroep Tilburg slaan de handen ineen in het nieuwe MindLabs. Vanaf dit najaar start een proeftuin in het Deprez-gebouw aan de Lange Nieuwstraat.

Proeftuin
Vanaf september krijgen ongeveer 50 werknemers van de Persgroep hun werkplek in de proeftuin.
Naast de stad-/streekredactie voor Midden-Brabant gaat het om de sportredactie-zuid, enkele commerciële medewerkers en mogelijk een gezamenlijke online redactie van de Brabantse kranten. Met Broeinest Brabant zetten de Persgroep en Fontys Hogeschool voor Journalistiek de volgende stap. De universiteit gaat onderwijs verzorgen en onderzoek doen in vier labs. Er zullen wisselend ongeveer 60 tot 100 studenten en 25 wetenschappers en ondersteuners werkzaam zijn.

Kennis+ profiel
MindLabs krijgt uiteindelijk een plek in het hart van de Spoorzone. De ruimtelijke verkenningen voor de nieuwe locatie ten oosten van de LocHal zijn gedaan. Met het positioneren van MindLabs op deze plek wordt het kennis+ profiel van de Spoorzone versterkt. In MindLabs wordt een centrum voor onderwijs, onderzoek en ondernemerschap rond Interactive technologies and human behavior nagestreefd. In het centrum willen de betrokken partijen een nieuw ecosysteem op gebied van de ontwikkeling van interactieve technologieën, nieuwe toepassingen voor de mediawereld en andere wijzen van kennis- en informatieoverdracht realiseren. De verbinding met o.a. de Bibliotheek van de Toekomst die zich vestig in de LocHal is een grote kans voor alle partijen om op het gebied van Social Innovation, Tilburg landelijk en wereldwijd op de kaart te zetten.