Behoud erfgoed

De Spoorzone wordt gekenmerkt door grote, historische en voorall unieke gebouwen. De gemeente Tilburg probeert zoveel mogelijk cultuurhistorische gebouwen in de Spoorzone te behouden. Het erfgoed vergoot namelijk de belevingswaarde en de herkenbaarheid van de Tilburgse identiteit en is in te zetten als inspiratie voor nieuwe ontwikkelingen. Het college heeft daarom besloten om een aantal panden in de Spoorzone aan te wijzen als beschermd gemeentelijk monument. Het gaat om de Locomotiefhal (gebouw 60), de Koepelhal – Wagenmakerij (gebouwen 90,92 en 95), de Smederij (gebouwen 82 en 84), het Ketelhuis (gebouw 65) en de Houtloods (gebouw 41). Al eerder zijn het Deprezgebouw en de Polygonale loods aangewezen als gemeentelijk erfgoed.

Nu deze panden zijn aangewezen als gemeentelijk monument zijn ze beter beschermd. Werkzaamheden zoals slopen, wijzigen, ontsieren en herstellen is niet mogelijk zonder een omgevingsvergunning en een monumententoets door de Omgevingscommissie.

Boekje verkenning Cultuur historische waarden

Gerelateerde berichten